Hírek


ADATVÉDELMI HÍRLEVÉL 2019/1.

Változnak a munkahelyi számítógép és mobiltelefon használat valamint az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos munkáltatói adatkezelés szabályai, továbbá a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos jogszabályok.

Munkajogi hírlevél 2019/1

Az alábbiakban foglaljuk össze a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) közelmúltban elfogadott és kihirdetett módosítását.

Adatvédelmi Hírlevél 2018/1.

Fontosnak tartjuk, hogy Ügyfeleink részére naprakész információkat szolgáltassunk a jogszabályi változások tekintetében, ezért rendszeresen illetve alkalmi jelleggel hírlevél formájában is tájékoztatást szeretnénk nyújtani Ügyfeleink részére a fontosabb jogszabályváltozásokról.

Gyógyszerjogi hírlevél 2018/1.

Újdonságok az adatbázisokra és bejelentési formákra vonatkozó szabályokban illetve, megjelent az OGYÉI tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások használatára vonatkozó útmutatója. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy minden a gyógyszeripar területén működő Ügyfelünk részére naprakész információkat szolgáltassunk nem csak a jogszabályi változások tekintetében, de az egyes hatósági ajánlásokra, állásfoglalásokra, illetve hatósági gyakorlatra vonatkozóan is, hiszen mindezen információk birtokában lehetséges a mindennapi működésük, gyakorlatuk jogszerű kialakítása.

Gyógyszer-szakmai rendezvények – Szigorodó hatósági ellenőrzés

A gyógyszeripar területén működő Ügyfeleink számára kiemelt fontosságú, a jogszabályi változások mellett, a különböző hatósági ajánlások, állásfoglalások megismerése, hogy ezáltal nemcsak a hatályos jogszabályoknak, hanem a hatósági elvárásokat is figyelembe véve alakítsák ki mindennapi működésüket, gyakorlatukat. Ezért Irodánk számára fontos, hogy Ügyfeleit naprakészen tájékoztassa a jogszabályváltozásokról valamint azokról a határozatokról, állásfoglalásokról, amelyek Ügyfeleink gazdasági tevékenységére jelentős hatással lehetnek.

ERŐFÖLÉNYBEN, VAGY MÉGSEM? – FONTOS ÚJ DÖNTÉS A VERSENYHIVATALTÓL

A Gazdasági Versenyhivatal megszüntette a versenyfelügyeleti eljárását a Sanofi Aventis ellen, amelyet 2014. július 22-én indított gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése tárgyában. Az eljárást megindító végzés szerint a Sanofi visszautasította gyógyszerforgalmazásra vonatkozó szerződés megkötését egy gyógyszer-nagykereskedő vállalkozással. A döntés számos kérdésben releváns a gyógyszerpiacon jelenlévő vállalkozások részére, így érdemes azt részletesen is összefoglalni.

Versenykorlátozó megállapodás

A 2015. november 1-én hatályba lépett „új” 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) számos újítása közül érdemes fokozottabb figyelmet szentelni a kizáró okok között történt változásoknak és ezen változások kapcsán bevezetett új jogintézménynek az öntisztázásnak, amely új kihívások elé állítja a közbeszerzés résztvevőit.

Versenyjogi törvény

Minden vállalkozás számára kiemelt fontosságú a piaci magatartásainak az uniós és a hazai versenyjognak megfelelő tanúsítása, ugyanis ennek hiánya komoly sérelemmel járhat a vállalkozások számára.

Kapcsolat

1013 Budapest, Pauler u. 11.
Tel.: +36 1 279-3330
Fax: +36 1 279-3349
office@germus.hu

Szakterületeink

Adatvédelem / Fogyasztóvédelem / Gyógyszeripari jog / Ingatlanjog / Iparjogvédelem / Jogérvényesítés, Követelések érvényesítése, Csőd, Felszámolás / Közbeszerzés / M & A / Projekt finanszírozás, Banki szerződések, Biztosítékok / Reklám, Marketing / Szerződéses kapcsolatok / Szerzői jog, Szoftverek, IT-jog / Versenyjog

TagLaw INTA AIPPI Deutscher AnwaltVerein Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület ÉRME Üzleti Hálózat Legal 500